छोड़कर सामग्री पर जाएँ

Bihar Samrat

Bihar Samrat – Ugrasen, Ghananand, Bimbisara, Ajatashatru, Chandragupta Maurya, Samrat Ashok, Samudragupta, Harsha or Harshvardhan etc.