छोड़कर सामग्री पर जाएँ

10 Sikh Gurus

10 Sikh Gurus are Guru Nanak Devji Maharaj, Angad, Amardas, Ramdas, Arjundev, Hargovind, Harray, Har Kishan, Teghbahadur and Govind Singh.